Góc nhìn hôm nay: Miễn thuế VAT - Ưu đãi hay ngược đãi?

Góc nhìn hôm nay: Miễn thuế VAT - Ưu đãi hay ngược đãi?

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Miễn thuế VAT - Ưu đãi hay ngược đãi?

Chính sách miễn thuế VAT với mặt hàng phân bón tưởng là ưu đãi hóa ra ngược đãi. Trước kia mặt hàng phân bón chịu mức thuế VAT 5% nhưng từ năm 2015 trở lại đây, mặt hàng phân bón từ diện áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% sang đối tượng không chịu thuế VAT theo Luật Thuế 71.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!