Góc nhìn hôm nay: Có tiền vẫn khó mua thuốc chữa bệnh

Góc nhìn hôm nay: Có tiền vẫn khó mua thuốc chữa bệnh

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Có tiền vẫn khó mua thuốc chữa bệnh

Các bệnh viện công tuy đã đủ nguồn tiền, nhưng vẫn khó mà mua sắm được thuốc chữa bệnh, thiết bị-vật tư y tế. Còn nhớ, từ giữa năm 2022 cho đến tháng 2 năm nay, hàng loạt bệnh viện công lập ở các tỉnh-thành phố cho đến bệnh viện xếp hạng đặc biệt, liên tục phải phát cảnh báo ngừng hoạt động từ ngày 1.3.2023, chỉ vì không có thuốc, không có chế phẩm xét nghiệm và thiết bị y tế.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!