Gia Đình Veston
Gia Đình Veston
00:00
00:00

Gia Đình Veston

0 lượt xem

Gia Đình Veston

Gia Đình Veston - Bốn Chàng Thợ May - The Gentlemen of Wolgyesu Laurel Tree Tailors là câu chuyện xoay quanh của một gia đình có truyền thống về nghề may. Vốn dĩ nghề thêu thùa may vá là những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuẩn xác cao thường dành cho những người phụ nữ, song dòng họ này lại có những đứa cháu trai và họ sẽ phải là những con người nối nghiệp gia tiên. Với bản tính là thiếu gia của nhà giàu, vốn dĩ từ trước không chịu những khổ cực, luôn luôn xem trọng vẻ bề ngoài, liệu những chàng trai này có đủ khả năng để gánh vác cả một thương hiệu mà dòng tộc để lại hay không?

Danh sách tập

Tập 1 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 1

1h 13ph
Tập 2 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 2

1h 11ph
Tập 3 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 3

1h 11ph
Tập 5 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 5

1h 11ph
Tập 6 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 6

1h 11ph
Tập 7 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 7

1h 11ph
Tập 8 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 8

1h 11ph
Tập 9 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 9

1h 8ph
Tập 10 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 10

1h 8ph
Tập 11 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 11

1h 8ph
Tập 12 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 12

1h 8ph
Tập 13 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 13

1h 8ph
Tập 14 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 14

1h 8ph
Tập 15 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 15

1h 8ph
Tập 16 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 16

1h 8ph
Tập 17 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 17

1h 8ph
Tập 18 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 18

1h 8ph
Tập 19 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 19

1h 8ph
Tập 20 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 20

1h 8ph
Tập 21 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 21

1h 8ph
Tập 22 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 22

1h 8ph
Tập 23 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 23

1h 8ph
Tập 24 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 24

1h 8ph
Tập 25 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 25

1h 8ph
Tập 26 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 26

1h 8ph
Tập 27 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 27

1h 8ph
Tập 28 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 28

1h 8ph
Tập 29 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 29

1h 8ph
Tập 30 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 30

1h 8ph
Tập 31 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 31

1h 8ph
Tập 32 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 32

1h 8ph
Tập 33 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 33

1h 8ph
Tập 34 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 34

1h 8ph
Tập 35 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 35

1h 8ph
Tập 36 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 36

1h 8ph
Tập 37 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 37

1h 8ph
Tập 38 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 38

1h 8ph
Tập 39 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 39

1h 8ph
Tập 40 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 40

1h 8ph
Tập 41 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 41

1h 11ph
Tập 42 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 42

1h 8ph
Tập 43 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 43

1h 9ph
Tập 44 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 44

1h 8ph
Tập 45 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 45

1h 8ph
Tập 46 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 46

1h 8ph
Tập 47 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 47

1h 11ph
Tập 48 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 48

1h 8ph
Tập 49 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 49

1h 11ph
Tập 50 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 50

1h 8ph
Tập 51 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 51

1h 9ph
Tập 52 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 52

1h 8ph
Tập 53 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 53

1h 11ph
Tập 54 Gia Đình Veston - 54 Tập | VieON

Tập 54

1h 9ph