Đêm Ở Viện Bảo Tàng 2: Trận Chiến Hoàng Gia

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 18/07

Đêm Ở Viện Bảo Tàng 2: Trận Chiến Hoàng Gia

Lại một lần nữa bảo tàng lịch sử tự nhiên đóng cửa để trùng tu, các hiện vật và mẫu tượng tại đây được chuyển đến kho dự trữ liên bang. Vẫn là đêm kinh hoàng với Larry khi các hiện vật tiếp tục nổi loạn. Câu chuyện giả tưởng về các hiện vật sống lại đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên thế giới.
shortened Image