Danh Sách Đen - The Menu

Danh Sách Đen - The Menu

The Menu

0 lượt xem

Danh Sách Đen - The Menu

Danh Sách Đen - The Menu thuộc thể loại hình sự do Hong Kong sản xuất xoay quanh câu chuyện nói về 3 nữ phóng viên làm việc cho 3 toà soạn khác nhau, tuy nhiên họ có điểm chung chính là tổng biên tập của họ là người ham lợi nhuận bất chấp tất cả để có đủ doanh thu trong tháng, không đồng tình với việc làm đó nhưng vì yêu nghề họ đã cho xuất bản những tác phẩm vô nguyên tắc, họ đã bỏ qua chuẩn mực đạo đức để tìm những tin tức giật gân nóng hỏi để làm tiêu đề trong tuần.

Bình luận

Ngọc Thanh

Ngọc Thanh

Lương Tiểu Băng lớn tuổi mà đẹp quá.nu diễn viên chính 1 thời của TVB

34 tháng trước