Đại Tần Đế Quốc 3 
Đại Tần Đế Quốc 3 
00:00
00:00

Đại Tần Đế Quốc 3 

0 lượt xem

Đại Tần Đế Quốc 3 

Đại Tần Đế Quốc 3 kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần trong lịch sử. Trong chưa đầy 40 năm sau, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc và lên ngôi Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng bắt đầu chiến dịch cai trị và dọn sạch những tàn dư sau chiến tranh, đó là những tên nội gián, những kẻ may mắn còn sống sót.

Danh sách tập

Tập 1. Đại Tần Đế Quốc Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 1. Đại Tần Đế Quốc

45ph

Sau khi vua băng hà, Doanh Tắc (Trương Bác) là người được vương đế lập di thư kế vị.

Tập 2. Không phục Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 2. Không phục

45ph

Doanh Tắc (Trương Bác) được làm lễ sắc phong Hoàng Đế Tần Quốc

Tập 3. Đam mê tửu sắc Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 3. Đam mê tửu sắc

45ph

Sau khi lên ngôi, Doanh Tắc đam mê tửu sắc, chính sự do Thái Hậu (Ninh Tịnh) quản.

Tập 4. Sự bất mãn của vua Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 4. Sự bất mãn của vua

45ph

Doanh Tắc (Trương Bác) bất mãn vì Thái Hậu (Ninh Tịnh) giữ quyền lực triều chính.

Tập 5. Liên minh Tần Tề Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 5. Liên minh Tần Tề

45ph

Doanh Tắc đoạt đất Yên Sính của Sở vương, cắt đứt liên minh với Sở, giữ liên minh với Tề.

Tập 6. Âm mưu của Sở Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 6. Âm mưu của Sở

45ph

Sở Quốc cho người đến Tề Quốc báo tin Sở vương đã chết, triệu cho thái tử quay về kế vị.

Tập 7. Sở cầu Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 7. Sở cầu Tần

45ph

Sở quốc bị Tề quốc khởi binh xâm chiếm nên đã cầu cứu Tần Quốc.

Tập 8. Sự ra đi của Tiết Công Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 8. Sự ra đi của Tiết Công

45ph

Tiết Công rời bỏ Tề Quốc theo Tần Quốc làm tướng.

Tập 9. Nỗi lòng của Hoàng Hậu Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 9. Nỗi lòng của Hoàng Hậu

45ph

Hoàng Hậu Tần gặp cha, nói dối là ca ca ở Sở Quốc đang nguy, Sở Vương nôn nóng rời Tần.

Tập 10. Đánh chiếm phía Nam Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 10. Đánh chiếm phía Nam

45ph

Tần đã bình định được nghĩa cường phía Bắc, đánh chiếm được phía nam, bá tánh sung túc.

Tập 11. Ám sát vua Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 11. Ám sát vua Tần

45ph

Trong buổi lễ cúng tế của Tần Quốc, thịt heo đã bị tẩm độc. May Tần vương thoát chết.

Tập 12. Tề Triệu chống Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 12. Tề Triệu chống Tần

45ph

Tề quốc mưu đồ khiến Triệu Hàn Ngụy liên minh để chống lại Tống Tần.

Tập 13. Thống lĩnh Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 13. Thống lĩnh

45ph

Chiêu An Quân quay về Tề Quốc được phong làm thừa tướng thống lĩnh các nước tấn công

Tập 14. Tần liên minh Tống, Ngụy, Yên diệt Tề Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 14. Tần liên minh Tống, Ngụy, Yên diệt Tề

45ph

Tần Quốc tập hợp các nước liên minh với Tống, Ngụy, Yên Quốc để diệt Tề Quốc

Tập 15. Dùng quyền mưu lợi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 15. Dùng quyền mưu lợi

45ph

Tần Vương đòi phế chức thừa tướng của Cửu Công vì đã tự ý dùng tư quyền mưu lợi.

Tập 16. Tần Vương động tình Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 16. Tần Vương động tình

45ph

Tần Vương bày tỏ với Thái Hậu rằng muốn cưới Ngụy Linh Ưu.

Tập 17. Tần chiếm Sở Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 17. Tần chiếm Sở

45ph

Sở Quốc đang suy yếu, nhân cơ hội này khởi binh phạt Sở quốc.

Tập 18. Hỷ sự của Tần Vương Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 18. Hỷ sự của Tần Vương

45ph

Tần Vương và Ngụy Linh Ưu thành thân và thử lòng nàng.

Tập 19. Nỗi lòng của sủng phi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 19. Nỗi lòng của sủng phi

45ph

Thái hậu buộc Linh Ưu chết vì cho rằng như vậy Doanh Tắc mới là quân vương thực sự.

Tập 20. Tần cứu Trương Lộc Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 20. Tần cứu Trương Lộc

45ph

Trương Lộc bị hãm hại, may thay được Tần Quốc cứu.

Tập 21. Chức vụ thừa tướng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 21. Chức vụ thừa tướng

45ph

Trương Lộc mong muốn được làm tướng tại Tần Quốc, tham gia thống nhất đất nước.

Tập 22. Lợi dụng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 22. Lợi dụng

45ph

Tần Vương muốn con trai mình dùng thân phận Thái tử đến Ngụy kết liên minh.

Tập 23. Thái hậu băng hà Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 23. Thái hậu băng hà

45ph

Thái hậu nói về các nam tử mà bà thương yêu nhất trong giây phút cuối đời.

Tập 24. Tần cứu Phạm Thư Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 24. Tần cứu Phạm Thư

45ph

Phạm Thư gặp tai nạn không chết, đã chạy đến Tần Quốc.

Tập 25. Trận chiếm đầu tiên của Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 25. Trận chiếm đầu tiên của Tần

45ph

Tần Vương cho rằng Hàn Tần quan hệ không tốt. Do đó trận đầu tiên sẽ đánh nước Hàn.

Tập 26. Nỗi khổ của dân Hàn Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 26. Nỗi khổ của dân Hàn

45ph

Dân Thượng đảng Hàn Quốc quyết tâm thà bị chết trận chứ không đầu hàng quân Tần.

Tập 27. Trận chiếm thứ hai của Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 27. Trận chiếm thứ hai của Tần

45ph

Tần đánh chiếm nước Triệu, phòng chiến của Triệu trở thành thành lũy thứ hai của Tần.

Tập 28. Triệu - Hàn liên minh chống Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 28. Triệu - Hàn liên minh chống Tần

45ph

Thái thú Thượng Đảng của Hàn cầu xin Triệu Quốc liên minh để đánh bại Tần nhưng bất thành.

Tập 29. Hạn hán, nạn đói Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 29. Hạn hán, nạn đói

45ph

Quân Tần gặp đại hạn hán, thiếu lương thực, bá tánh phải tranh giành nhau miếng ăn.

Tập 30. Mưu lược của Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 30. Mưu lược của Tần

45ph

Tần Quốc buộc phải chiến thắng trận Trường Bình. Tần đã có mưu lược rõ ràng.

Tập 31. Tần gieo bẫy Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 31. Tần gieo bẫy

45ph

Dân Triệu cầu xin Triệu Tướng Quân đừng hành quân đến Lão Mã Lĩnh vì Tần đang gieo bẫy.

Tập 32.Triệu thất thủ Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 32.Triệu thất thủ

45ph

Trường Bình Quan, Cố Quan, Đại Đan Thủy của Triệu thất thủ, sĩ quân thiếu hụt lương thực.

Tập 33. Triệu đầu hàng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 33. Triệu đầu hàng

45ph

Triệu tướng quân tử trận, Triệu Quốc đầu hàng Tần Quốc.

Tập 34. Nỗi lòng của Bạch Khởi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 34. Nỗi lòng của Bạch Khởi

45ph

Thượng tướng Tần đau đầu việc xử lý quân Triệu, thả không đành, nuôi cũng không xong.

Tập 35. Quyết định đau lòng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 35. Quyết định đau lòng

45ph

Lương thực không đủ nuôi quân Triệu nên Thượng tướng lệnh chỉ giữ lại binh lính trẻ.

Tập 36. Nhận hối lộ Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 36. Nhận hối lộ

45ph

Thừa tướng Tần nhận hối lộ của Triệu. Tần Vương lệnh rút binh về, ký hiệp ước với Triệu.

Tập 37. Sự oan ức của Bạch Khởi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 37. Sự oan ức của Bạch Khởi

45ph

Vợ Bạch Khởi là người của Triệu, Tần Vương cho rằng Bạch Khởi có tội buộc rời Tần ngay.

Tập 38. Tấm chân tình không được báo đáp Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 38. Tấm chân tình không được báo đáp

45ph

Bạch Khởi đau lòng khi tấm chân tình của mình không được Vương Tần thấu hiểu.

Tập 39. liên minh 6 nước tấn công Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 39. liên minh 6 nước tấn công Tần

45ph

Hàn Tề Yên, Triệu Sở Ngụy 6 nước liên hợp để tấn công Tần.

Tập 40. Tần thông nhất đất nước Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 40. Tần thông nhất đất nước

45ph

Tần thắng 6 nước liên hợp, Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, trở thành vị vua đầu tiên.

Đề xuất cho bạn

Bao Thanh Thiên 2008 - 01 - Lý Bảo Năng – Lưu Lập Lập - Phạm Hồng Hiên – Kim Siêu Quần – Hà Gia Kính

Bao Thanh Thiên 2008

Bao thanh thiên (2008) xoay quanh Khai Phong Phủ Doãn Bao Chửng cả đời liêm chính, xử án thiết diện vô tư được người đời ca tụng về sau.

Na Tra Hàng Yêu Ký - 02 - Đại Siêu – Tưởng Y Y – Thôi Nhã Hàm – Ngô Giai Di

Na Tra Hàng Yêu Ký

Na Tra Hàng Yêu Ký kể về hành trình của Na Tra và người bạn thân thiết của mình là Tiểu Long Nữ cùng nhau hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.

Thiên Cơ Thập Nhị Cung - 03 - Trần Bằng - Hồ Ý Hoàn – Tống Văn Tác – Trần Mộng Hy – Khâu Hồng Khải

Thiên Cơ Thập Nhị Cung

Thiên Cơ Thập Nhị Cung xoay quanh chàng thiếu niên trẻ tuổi Thẩm Hào hành tẩu giang hồ để tìm ra thân phận thật sự của mình.

Phim Thượng Dương Phú | Giang Sơn Cố Nhân mới nhất TM - 04 - Hầu Vịnh - Triệu Nhã Chi – Tả Tiểu Thanh – Vu Hòa Vỹ – Huệ Anh Hồng – Chương Tử Di – Chu Nhất Vi – Dương Hựu Ninh – Viên Hoằng

Thượng Dương Phú (Giang Sơn Cố Nhân)

Thượng Dương Phú (Giang Sơn Cố Nhân) là bộ phim cổ trang quyền đấu, đánh dấu lần đầu tiên đại hoa đán Chương Tử Di diễn xuất một tác phẩm truyền hình.

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu - 05 - Lưu Gia Hào – Trần Phẩm Tường - Vương Lạc Đan – Lâm Phong – Chu Lệ Kỳ – Từ Chính Khê

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu kể về cuộc đời của Hiếu Vũ Tư Hoàng hậu Vệ Tử Phu, một nhân vật có thật sống vào thời Hán Vũ Đế của nhà Hán.

Lan Lăng Vương - 06 - Hồ Vũ Uy – Phùng Thiệu Phong – Lâm Y Thần – Mao Lâm Lâm

Lan Lăng Vương

​Lan Lăng Vương được mệnh danh là Chiến thần, bách chiến bách thắng, luôn đeo một chiếc mặt nạ để che giấu khuôn mặt mình trong khi chỉ huy quân đội.

Hiệp Khách Hành - 07 - Trương Kỷ Trung - Thái Nghi Đạt – Trương Gia Nghê – Lý Tịnh Dương

Hiệp Khách Hành

Hiệp hành khách xoay quanh Thạch Phá Thiên, vì có ngoại hình giống hệt anh trai nên vướng vào ân oán giang hồ do anh mình gây ra.

Mã Trường Phong Vân - 08 - Vi Gia Huy - Trương Gia Huy – Thái Hiểu Nghi – Mạc Gia Nghiêu

Mã Trường Phong Vân

Mã Trường Phong Vân chủ yếu vạch trần những chuyện đen tối trong các trận đua ngựa và sự tham vọng của nhân vật Thành Công.

Năm Thành Hóa Thứ 14 - 09 - Quách Sảng - Quan Hồng – Phó Mạnh Bá – Lưu Diệu Nguyên

Năm Thành Hóa Thứ 14

Năm Thành Hóa Thứ 14 xoay quanh cuộc chiến chống lại những thế lực phản quốc của quan lục phẩm Đường Phiếm và cẩm y vệ Tùy Châu.

Tam Quốc Cơ Mật - 10 - Mã Thiên Vũ – Vạn Thiến – Đổng Khiết – Hàn Đông Quân

Tam Quốc Cơ Mật

Tam Quốc Cơ Mật xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái, khi Tào Tháo cùng "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" vừa thành lập.

Cẩm Y Chi Hạ - 11 - Doãn Đào - Diệp Thanh – Hàn Đống – Đàm Tùng Vận – Nhậm Gia Luân

Cẩm Y Chi Hạ

​Cẩm y chi hạ nói về mối lương duyên "oan gia ngõ hẹp" của Nữ bộ khoái thông minh thiên phú Viên Kim Hạ và Lục Dịch - một Cẩm Y Vệ.

Mười Hai Truyền Thuyết - 12 - Lưu Bội Nguyệt – Trương Dĩnh Khang – Lâm Hạ Vy – Tiêu Chính Nam

Mười Hai Truyền Thuyết

Mười Hai Truyền Thuyết nhắc về việc vạch trần những sự kiện kỳ lạ xảy ra tại trọng điểm Hong Kong của chàng phóng viên Phó Tử Bác.

Hoắc Nguyên Giáp - 13 - Giả Vân - Triệu Văn Trác – Kỳ Diễm – Ngô Việt – Mai Đình

Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Nguyên Giáp nói về cuộc đời và sự nghiệp vang danh của chính ông. Ông là người đã sáng lập ra Tinh Võ Thể dục hội.

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - 14 - Lâm Phong – Lan Hi – Trương Mông – Trương Hiểu Long

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu

​Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu là phim kể về Lục Tiểu Phụng có nhiệm vụ đi diều tra về căn bệnh mà hoàng đế mắc phải, không có ai chữa được.

Tiêu Môn - 15 - Hoắc Kiến Hoa – Giả Thanh – Lý Kiện – Lưu Nhất Hàm

Tiêu Môn

Tiêu Môn xoay quanh nhân vật Lưu An Thuận là 1 tiêu sư, cả đời luôn tuân thủ nghiêm ngặt vào 2 chữ "quy củ".