Đại Tần Đế Quốc 3 

0 lượt xem

Đại Tần Đế Quốc 3 

Đại Tần Đế Quốc 3 kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần trong lịch sử. Trong chưa đầy 40 năm sau, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc và lên ngôi Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng bắt đầu chiến dịch cai trị và dọn sạch những tàn dư sau chiến tranh, đó là những tên nội gián, những kẻ may mắn còn sống sót.

Danh sách tập

Tập 1. Đại Tần Đế Quốc Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 1. Đại Tần Đế Quốc

45ph

Sau khi vua băng hà, Doanh Tắc (Trương Bác) là người được vương đế lập di thư kế vị.

Tập 2. Không phục Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 2. Không phục

45ph

Doanh Tắc (Trương Bác) được làm lễ sắc phong Hoàng Đế Tần Quốc

Tập 3. Đam mê tửu sắc Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 3. Đam mê tửu sắc

45ph

Sau khi lên ngôi, Doanh Tắc đam mê tửu sắc, chính sự do Thái Hậu (Ninh Tịnh) quản.

Tập 4. Sự bất mãn của vua Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 4. Sự bất mãn của vua

45ph

Doanh Tắc (Trương Bác) bất mãn vì Thái Hậu (Ninh Tịnh) giữ quyền lực triều chính.

Tập 5. Liên minh Tần Tề Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 5. Liên minh Tần Tề

45ph

Doanh Tắc đoạt đất Yên Sính của Sở vương, cắt đứt liên minh với Sở, giữ liên minh với Tề.

Tập 6. Âm mưu của Sở Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 6. Âm mưu của Sở

45ph

Sở Quốc cho người đến Tề Quốc báo tin Sở vương đã chết, triệu cho thái tử quay về kế vị.

Tập 7. Sở cầu Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 7. Sở cầu Tần

45ph

Sở quốc bị Tề quốc khởi binh xâm chiếm nên đã cầu cứu Tần Quốc.

Tập 8. Sự ra đi của Tiết Công Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 8. Sự ra đi của Tiết Công

45ph

Tiết Công rời bỏ Tề Quốc theo Tần Quốc làm tướng.

Tập 9. Nỗi lòng của Hoàng Hậu Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 9. Nỗi lòng của Hoàng Hậu

45ph

Hoàng Hậu Tần gặp cha, nói dối là ca ca ở Sở Quốc đang nguy, Sở Vương nôn nóng rời Tần.

Tập 10. Đánh chiếm phía Nam Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 10. Đánh chiếm phía Nam

45ph

Tần đã bình định được nghĩa cường phía Bắc, đánh chiếm được phía nam, bá tánh sung túc.

Tập 11. Ám sát vua Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 11. Ám sát vua Tần

45ph

Trong buổi lễ cúng tế của Tần Quốc, thịt heo đã bị tẩm độc. May Tần vương thoát chết.

Tập 12. Tề Triệu chống Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 12. Tề Triệu chống Tần

45ph

Tề quốc mưu đồ khiến Triệu Hàn Ngụy liên minh để chống lại Tống Tần.

Tập 13. Thống lĩnh Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 13. Thống lĩnh

45ph

Chiêu An Quân quay về Tề Quốc được phong làm thừa tướng thống lĩnh các nước tấn công

Tập 14. Tần liên minh Tống, Ngụy, Yên diệt Tề Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 14. Tần liên minh Tống, Ngụy, Yên diệt Tề

45ph

Tần Quốc tập hợp các nước liên minh với Tống, Ngụy, Yên Quốc để diệt Tề Quốc

Tập 15. Dùng quyền mưu lợi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 15. Dùng quyền mưu lợi

45ph

Tần Vương đòi phế chức thừa tướng của Cửu Công vì đã tự ý dùng tư quyền mưu lợi.

Tập 16. Tần Vương động tình Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 16. Tần Vương động tình

45ph

Tần Vương bày tỏ với Thái Hậu rằng muốn cưới Ngụy Linh Ưu.

Tập 17. Tần chiếm Sở Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 17. Tần chiếm Sở

45ph

Sở Quốc đang suy yếu, nhân cơ hội này khởi binh phạt Sở quốc.

Tập 18. Hỷ sự của Tần Vương Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 18. Hỷ sự của Tần Vương

45ph

Tần Vương và Ngụy Linh Ưu thành thân và thử lòng nàng.

Tập 19. Nỗi lòng của sủng phi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 19. Nỗi lòng của sủng phi

45ph

Thái hậu buộc Linh Ưu chết vì cho rằng như vậy Doanh Tắc mới là quân vương thực sự.

Tập 20. Tần cứu Trương Lộc Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 20. Tần cứu Trương Lộc

45ph

Trương Lộc bị hãm hại, may thay được Tần Quốc cứu.

Tập 21. Chức vụ thừa tướng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 21. Chức vụ thừa tướng

45ph

Trương Lộc mong muốn được làm tướng tại Tần Quốc, tham gia thống nhất đất nước.

Tập 22. Lợi dụng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 22. Lợi dụng

45ph

Tần Vương muốn con trai mình dùng thân phận Thái tử đến Ngụy kết liên minh.

Tập 23. Thái hậu băng hà Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 23. Thái hậu băng hà

45ph

Thái hậu nói về các nam tử mà bà thương yêu nhất trong giây phút cuối đời.

Tập 24. Tần cứu Phạm Thư Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 24. Tần cứu Phạm Thư

45ph

Phạm Thư gặp tai nạn không chết, đã chạy đến Tần Quốc.

Tập 25. Trận chiếm đầu tiên của Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 25. Trận chiếm đầu tiên của Tần

45ph

Tần Vương cho rằng Hàn Tần quan hệ không tốt. Do đó trận đầu tiên sẽ đánh nước Hàn.

Tập 26. Nỗi khổ của dân Hàn Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 26. Nỗi khổ của dân Hàn

45ph

Dân Thượng đảng Hàn Quốc quyết tâm thà bị chết trận chứ không đầu hàng quân Tần.

Tập 27. Trận chiếm thứ hai của Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 27. Trận chiếm thứ hai của Tần

45ph

Tần đánh chiếm nước Triệu, phòng chiến của Triệu trở thành thành lũy thứ hai của Tần.

Tập 28. Triệu - Hàn liên minh chống Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 28. Triệu - Hàn liên minh chống Tần

45ph

Thái thú Thượng Đảng của Hàn cầu xin Triệu Quốc liên minh để đánh bại Tần nhưng bất thành.

Tập 29. Hạn hán, nạn đói Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 29. Hạn hán, nạn đói

45ph

Quân Tần gặp đại hạn hán, thiếu lương thực, bá tánh phải tranh giành nhau miếng ăn.

Tập 30. Mưu lược của Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 30. Mưu lược của Tần

45ph

Tần Quốc buộc phải chiến thắng trận Trường Bình. Tần đã có mưu lược rõ ràng.

Tập 31. Tần gieo bẫy Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 31. Tần gieo bẫy

45ph

Dân Triệu cầu xin Triệu Tướng Quân đừng hành quân đến Lão Mã Lĩnh vì Tần đang gieo bẫy.

Tập 32.Triệu thất thủ Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 32.Triệu thất thủ

45ph

Trường Bình Quan, Cố Quan, Đại Đan Thủy của Triệu thất thủ, sĩ quân thiếu hụt lương thực.

Tập 33. Triệu đầu hàng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 33. Triệu đầu hàng

45ph

Triệu tướng quân tử trận, Triệu Quốc đầu hàng Tần Quốc.

Tập 34. Nỗi lòng của Bạch Khởi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 34. Nỗi lòng của Bạch Khởi

45ph

Thượng tướng Tần đau đầu việc xử lý quân Triệu, thả không đành, nuôi cũng không xong.

Tập 35. Quyết định đau lòng Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 35. Quyết định đau lòng

45ph

Lương thực không đủ nuôi quân Triệu nên Thượng tướng lệnh chỉ giữ lại binh lính trẻ.

Tập 36. Nhận hối lộ Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 36. Nhận hối lộ

45ph

Thừa tướng Tần nhận hối lộ của Triệu. Tần Vương lệnh rút binh về, ký hiệp ước với Triệu.

Tập 37. Sự oan ức của Bạch Khởi Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 37. Sự oan ức của Bạch Khởi

45ph

Vợ Bạch Khởi là người của Triệu, Tần Vương cho rằng Bạch Khởi có tội buộc rời Tần ngay.

Tập 38. Tấm chân tình không được báo đáp Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 38. Tấm chân tình không được báo đáp

45ph

Bạch Khởi đau lòng khi tấm chân tình của mình không được Vương Tần thấu hiểu.

Tập 39. liên minh 6 nước tấn công Tần Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 39. liên minh 6 nước tấn công Tần

45ph

Hàn Tề Yên, Triệu Sở Ngụy 6 nước liên hợp để tấn công Tần.

Tập 40. Tần thông nhất đất nước Đại Tần Đế Quốc 3  - 40 Tập | VieON

Tập 40. Tần thông nhất đất nước

45ph

Tần thắng 6 nước liên hợp, Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, trở thành vị vua đầu tiên.

Đề xuất cho bạn

Năm Thành Hóa Thứ 14 - 01 - Quách Sảng - Quan Hồng – Phó Mạnh Bá – Lưu Diệu Nguyên

Năm Thành Hóa Thứ 14

Năm Thành Hóa Thứ 14 xoay quanh cuộc chiến chống lại những thế lực phản quốc của quan lục phẩm Đường Phiếm và cẩm y vệ Tùy Châu.

Thiên Ý | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Trung Quốc - 02 - ‎Đinh Ngưỡng Quốc - Kiều Chấn Vũ – Trương Đan Phong – Hải Linh – Đường Yên – Mễ Lộ

Thiên Ý

Thiên ý kể về giai thoại các nhân vật là Tần Thủy Hoàng , Hàn Tín , Lưu Bang, Hạng Vũ cùng bị cuốn vào những sự việc thần bí dưới bàn tay của Nữ Hi.

Pan - 03 - Joe Wright - Hugh Jackman – Garrett Hedlund – Rooney Mara

Pan

Cậu bé Peter 12 tuổi được đưa đến Xứ Sở Thần Tiên, nơi vô cùng vui nhộn những cũng không kém phần hiểm nguy. Cậu đã khám phá ra định mệnh của mình để trở thành người hùng Peter Pan.

Quyền Lực Vương Triều - 04 - Trương Đình - Thang Duy – Chu Á Văn – Kiều Chấn Vũ – Trương Nghệ Hưng – Du Hạo Minh – Đặng Gia Giai

Quyền Lực Vương Triều

Quyền lực vương triều xoay quanh những năm tháng thịnh thế của nhà Minh gắn liền với Hoàng hậu Tôn Nhược Vi được hoàng đế sủng ái suốt 50 năm.

Độc Bộ Thiên Hạ - 05 - Thiệu Cảnh Huy - Trương Duệ – Khuất Sở Tiêu – Lâm Phong – Đường Nghệ Hân

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc bộ thiên hạ xoay quanh đệ nhất mỹ nhân tộc Nữ Chân Đông Ca bị ứng vào lời dự ngôn “Có thể chấn hưng thiên hạ, cũng có thể diệt vong thiên hạ”.

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - 06 - Lý Quốc Lập - Trần Tú Văn – Hồ Ca – Lưu Thi Thi – Hà Nhuận Đông – Bành Vu Yến – Đồng Dao – Viên Hoằng – Trần Long

Thiếu Niên Dương Gia Tướng

​Thiếu niên Dương Gia Tướng xoay quanh Dương Nghiệp cùng 7 người con trai ra trận chống lại quân Liêu, viết nên nghĩa sử thoại oai danh thiên hạ.

Tình Yêu Và Định Mệnh - 07 - Lâm Ngọc Phân - Lý Đông Học – Nghê Ni – Trương Chấn – Viên Hạo – Lưu Gia Minh – Trương Chỉ Khê – Hải Linh – Huỳnh Hải Băng

Tình Yêu Và Định Mệnh

Tình yêu và định mệnh là câu chuyện từ vạn năm trước khi Cửu Thần bị rơi vào trạng thái ngủ say, tình cờ gặp Linh Tịch đi lạc đã đánh thức anh.

Thần Điêu Đại Hiệp 2021 - 08 - Lâm Phong (Director) - Đồng Mộng Thực – Mao Hiểu Tuệ – Văn Kỳ – Mao Lâm Lâm

Thần Điêu Đại Hiệp 2021

Thần Điêu Đại Hiệp 2021 xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2 - 09 - Đô Hiểu - Lâm Chí Dĩnh – Nguyên Bưu – Lương Gia Nhân – Kế Xuân Hoa

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2

Thiếu Lâm Tự truyền kỳ 2 xoay quanh bối cảnh đại loạn cuối đời Tuỳ, chư hầu khắp nơi tự xưng vương, chiến tranh liên miên, bá tánh chịu khổ.

Độc Cô Thiên Hạ - 10 - Hà Chú Bồi – Lam Chí Vỹ - An Dĩ Hiên – Từ Chính Khê – Lý Y Hiểu – Hồ Băng Khanh – Trương Đan Phong

Độc Cô Thiên Hạ

​Độc Cô Thiên Hạ xoay quanh con gái của Độc Cô Tín là Bàn Nhược, Mạn Đà, Già La từ danh môn khuê tú lột xác thành những nữ nhân hoàng tộc.

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - 11 - Lâm Phong – Trương Hiểu Long – Trương Mông – Lan Hi

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu

​Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu là phim kể về Lục Tiểu Phụng có nhiệm vụ đi diều tra về căn bệnh mà hoàng đế mắc phải, không có ai chữa được.

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - 12 - Lam Hải Hạn - Vu Mông Lung – Hình Phi – Mễ Nhiệt – Mã Nguyệt

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn xoay quanh mối tình của Thanh Hoằng và Lâm Phóng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cùng nhau trưởng thành.

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - 13 - Triệu Văn Trác – Mao Lâm Lâm – Thích Tiểu Long

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp xoay quanh cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã dùng võ thuật và sự tôn nghiêm của mình để vực dậy tinh thần yêu nước.

Tân Mãnh Long Quá Giang - 14 - Kim Sâm - Miêu Kiều Vỹ – Trần Quốc Khôn – Dương Dung – Phạm Vũ Lâm

Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang xoay quanh câu chuyện nói về Nhiếp Long con trai của võ sư Cừu Chính Vinh một mình đến Thượng Hải trả thù cho cha.

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu - 15 - Lưu Gia Hào – Trần Phẩm Tường - Vương Lạc Đan – Từ Chính Khê – Lâm Phong – Chu Lệ Kỳ

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu kể về cuộc đời của Hiếu Vũ Tư Hoàng hậu Vệ Tử Phu, một nhân vật có thật sống vào thời Hán Vũ Đế của nhà Hán.

shortened Image