00:00
00:00/00:00
0

Tình Trong Biển Hận

62 tập
3.0
Bình luận

Nội dung

Trung Hoa cổ đại thời Tấn - Yến - Lương - Bạch, Tấn quốc hùng mạnh có đại tướng Sở Bắc Tiệp. Trong một lần giao chiến với nhà Yến, Sở tướng quân bị Hà Hiệp và Bạch Sính Đình liên minh đánh tan tác. Nhưng chính cuộc chiến này cũng là mở đầu cho mối lương duyên giữa anh và mỹ nhân họ Bạch. Mở ra câu chuyện tình yêu với nhiều mối thắt trái ngang, Sở tướng quân chính là kẻ gián tiếp hại gia tộc họ Bạch. Trải qua bao khó khăn, Sở Bắc Tiệp cùng Bạch Sính Đình một lòng quy ẩn sơn lâm nhưng chính hận thù khiến Hà Hiệp khơi quân binh biến, buộc cả hai phải trở lại chiến đấu, bình định giang sơn. ... Xem thêm