Chóng Mặt
Chóng Mặt
00:00
00:00

Chóng Mặt

0 lượt xem

Chóng Mặt

Một người phụ nữ sợ độ cao và một người lau cửa sổ quan sát nhau ở hai phía của cửa kính, cuối cùng họ gặp nhau trên sân thượng của một tòa cao ốc.
Jeong Jae Kwang
Jeon Kye Soo
Phim tâm lý