Câu chuyện hôm nay: Nâng tầm giá trị nông sản miền núi Quảng Ngãi

Câu chuyện hôm nay: Nâng tầm giá trị nông sản miền núi Quảng Ngãi

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Nâng tầm giá trị nông sản miền núi Quảng Ngãi

Một cuộc lột xác, hay nói một cách khác là một cuộc “trở mình” của nông sản miền núi Quảng Ngãi. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và thiếu tính kết nối đang từng bước nhường chỗ cho một cách làm nông nghiệp kiểu mới quy mô hơn, bài bản hơn. Giá trị từng loại hàng nông sản của người dân đồng bào dân tộc thiểu số Cor, H’re, Ca dong được nâng tầm, tạo “bàn đạp” cho công cuộc xoá đói giảm nghèo bền vững.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!