Câu chuyện hôm nay: Nâng cao chất lượng hoạt động kiêm nhiệm ở cơ sở

Câu chuyện hôm nay: Nâng cao chất lượng hoạt động kiêm nhiệm ở cơ sở

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Nâng cao chất lượng hoạt động kiêm nhiệm ở cơ sở

Hơn 4 năm thực hiện Ðề án 21-ÐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Hà Nội đã giảm gần 14.600 cán bộ không chuyên trách, giảm chi ngân sách hơn 40 tỷ đồng/ năm; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn hơn; chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn, tổ dân phố từng bước nâng cao.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!