Câu chuyện hôm nay: Bố trí tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số cần sát thực hơn

Câu chuyện hôm nay: Bố trí tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số cần sát thực hơn

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Bố trí tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số cần sát thực hơn

Số liệu được đưa ra tại phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội diễn ra ngày 30/8/2019 cho thấy, sau hàng chục năm thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nhưng vùng DTTS và miền núi vẫn còn 303.578 hộ thiếu đất sản xuất; ngoài ra còn có 58.123 hộ thiếu đất ở, 313.219 hộ thiếu nước sinh hoạt.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!