Cảnh Sát Người Máy 3

ROBOCOP 3

0 lượt xem

Cảnh Sát Người Máy 3

Siêu cảnh sát đối đầu với Siêu cảnh sát, khi người máy chống tội phạm của Detroit ra phố bảo vệ người vô tội, lần này là chống lại lòng tham của tập đoàn!

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image