Cảnh Sát Người Máy 1

ROBOCOP

0 lượt xem

Cảnh Sát Người Máy 1

Một cảnh sát bị thương chí tử trở lại lực lượng với tư cách một người máy siêu nhân chống tội phạm với cái tên Cảnh sát Người máy.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image