Tập 14. Giết người hàng loạt

Forensic Heroes I

0 lượt xem

Tập 14. Giết người hàng loạt

Cao Nhan Bác là bác sĩ pháp y có tài quan sát hơn người và một đầu óc sáng suốt, dựa vào một sợi tóc hay một sợi quần áo là có thể phá án. Thế nhưng anh không ngờ Thâm em vợ anh là bác sĩ pháp y và Nhu thanh tra cao cấp lại nghi ngờ anh hạ độc hại chết vợ mình. Bằng kinh nghiệm và trí thức uyên bác anh đã tự chứng minh mình vô tội. Bác, Thâm, Nhu lại bắt tay hợp tác như xưa, những vụ án giết người lần lượt được phá.

Danh sách tập

Bình luận

Tiên Trần

Tiên Trần

phần 1 vẫn đỉnh nhất

7 tháng trước
shortened Image