Bạn Của Chúng Tôi

OUR FRIEND

0 lượt xem

Bạn Của Chúng Tôi

Sau khi nhận tin sét đánh, một cặp đôi nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ người bạn thân đã bỏ hết việc riêng để đến ở cùng họ, đem lại tác động sâu sắc.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image