Apollo 11 | Chinh Phục Mặt Trăng VietSub

0 lượt xem

Apollo 11

Được tạo nên từ những thước phim 65 li mới được khám phá cùng hơn 11.000 giờ ghi âm, Apollo 11 đưa chúng ta đến với tâm điểm nhiệm vụ không gian được ca ngợi hết lời của NASA.
shortened Image