50 Đứa Trẻ: Cuộc Giải Cứu Của Ông Bà Kraus

50 Children: The Rescue Mission Of Mr. & Mrs. Kraus

0 lượt xem

50 Đứa Trẻ: Cuộc Giải Cứu Của Ông Bà Kraus

Phim tài liệu của HBO về một cặp vợ chồng người Mỹ đã liều lĩnh giải cứu trẻ em Do Thái khỏi số phận bi thảm trong thời gian Quốc xã chiếm đóng Vienna.

Đề xuất cho bạn

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image